DI konference – Education 4.0

Jeg var til DI-konference (Dansk Industri) i sidste uge med overskriften ”Education 4.0”. Det var en virkelig flot (og gratis) konference DI havde stablet på benene, og folk måtte da også, lang tid før tilmeldingsfristen, registrere sig til venteliste. Jeg var dog heldigvis tidligt ude, for da jeg så agendaen, så var der ikke så meget tvivl. Den skulle jeg med på.
DI havde valgt at kalde konferencens for ”Education 4.0”, og jeg var rent faktisk en lille smule i tvivl om hvad DI præcist mente med dette. Dette fik direktøren fra DI – Tine Roed – dog fint forklaret i sin velkomst. Educations 4.0 har reference til den fjerde industrielle revolution (Robotter, Data og Internet of things) som vi står overfor. Vi undervisere skal selvfølgelig klæde vores elever eller studerende på til at kunne agere i denne fjerde revolution – derfor Education 4.0.

Industry-4.0

Peter Fisk, GiniusWorks

Peter er CEO i virksomheden GiniusWorks (konsulenthus som inspirerer virksomheder til vækst og innovation). Peters hovedpunkter var:

  • Vi lever i en foranderlig – fantastisk – verden
  • Vi skal ”adabte” til fremtiden
  • Leverandør og modtager kommer tættere på hinanden (fx Uber, AirBNB, etc)
  • Små agile virksomheder er fremtiden (Chatsystemet ”Whats app”, blev solgt for 103 milliarder danske kroner, og det blev skabt af 17 medarbejdere på 3 år)
  • Man skal ikke i fremtiden tænke i små skridt i sin udvikling, man skal tænke på visionen på den lange bane, og gå efter den

Jeg har hørt foredrag som disse en del gange på andre konferencer, så ikke så meget nyt under solen for mig, men Peter har alligevel en rigtig god måde at sælge varen på. Jeg fornemmede også at det helt sikkert var et aktuelt indlæg for det bredde publikum.

Ole Sejr Iversen, Aarhus Universitet

Ole fortsætter i sporet på Peter Fisk, men har mere fokus på hvordan vores folkeskole skal danne eleverne i fremtiden. Ole bliver fortvivlet når han ser børns skemaer i dag. De ligner i store træk hans skema fra den gang han gik i skole.

EDUCATION 4.0skoleskema

Ole forklarer at der er behov for et nyt fag på skoleskeamet: Computational Thinking and Design – et fag som grundlæggende handler om at lære eleverne at kommunikere med computeren (mange lande har allerede dette fag på skoleskemaet). Men Ole forklarer også at vi ikke kan lægge os fast på hvad det 21. århundrede kræver af kompetencer. Vi må hele tiden redefinere og tilpasse det vi underviser vores elever i. Men vi skal under alle omstændigheder lære vores elever af mestre det digitale og gøre dem til digitale medborgere.
Ole mener vi skal se på – og lade os inspirere af – de lærere som allerede gør det godt. Dette er også en af mine kæpheste, og jeg ynder i denne sammenhæng gerne at komme med et citat Dr. Larry Johnson (uddybet i dette blogindlæg):
”FREMTIDEN ER HER ALLEREDE, DEN ER BARE ULIGE FORDELT…”

Spor, Business-Worklife: Dong

Jeg vil ikke skrive meget om sikkerhedschef Kjeld Fjords indlæg – tænker ikke I har det store behov for at høre om livet på en boreplatform  Grundlæggende handlede det dog også om et e-læringsprogram som de har fået udviklet, og her var en af Kjelds pointer at man skal skære ind til benet i forhold til indhold. Medarbejdere/studerende gider ikke at høre og læse om alt, men kun det vigtigste – hvorfor Kjeld så i denne sammenhæng mente vi (pædagoger og læringsfolk) skulle vide så meget om sikkerhed og livet på en boreplatform, skal jeg lade være usagt 😉

Spor, Business-Worklife: Grundfos

Grundfos har de sidste mange år haft gang i et meget interessant rejse. En rejse fra ren tilstedeværelsesundervisning og frem mod Blended Learning – og når medarbejderne møder ind på ”The Poul Due Jensen Academy”, så er Grundfos i høj grad bevidste om at Face2Face tid er dyrebar, og derfor skal forholdene være fantastiske.
Se denne video: https://youtu.be/0fwGI6yjZBA

Spor, Business-Worklife: MHI Vestas

MHI Vestas er i gang med at få udviklet en kæmpe offshore vindmølle. Medarbejderne skal trænes i at reparere og servicere denne mølle. MHI Vestas stod derfor over for beslutningen om der skulle bygges en fysisk simulator med rigtige elskabe, etc. eller om simulatoren skulle udvikles i 3D. De valgte det sidste og har fået bygget en helt fantastisk simulator. Ikke i Virtual reality – som de ellers først havde undersøgt – men som en simulator på en kæmpe touch-skærm. Business casen er fantastisk i forhold til en fysisk simulator, og det interessante er at den er ved at revolutionere måden undervisningen kører på i klasselokalet. Før har underviseren brugt PowerPoint til at vise de forskellige funktionaliteter og systemfejl, og eleverne har bare siddet på deres pladser. Men nu forgår det meste af undervisningen ved og omkring simulatoren. Meget interessant hvordan teknologien i denne situation er med til at styrke læring. Det er jo almen kendt at forudsætningerne for læring ikke er de bedste når man blot sidder på sin plads og ”modtager”.

Jeg kunne forstå på både Claus Riekehr fra CadPeople (som har udviklet simulatoren) og Elisabeth Mygind Thorsen fra HMI Vestas, at de vil holde fokus på hvornår teknikken også vil gøre det muligt at tilbyde simulatoren som Virtual Reality. Virtual Reality vil jo om muligt gøre simulatoren endnu mere mobil.

Moderniseringsstyrelsen

Per Brogård forsøgte ikke i sit oplæg at gøre styrelsen mere innovativ og moderne end den egentlig er. Per forklarer at de på nuværende tidspunkt nok kun er på Education 1.0 eller 2.0, men at de helt sikkert har en vision om at komme op på Education 4.0. Dette skulle gerne støttes ved at Moderniseringsstyrelsen har taget en beslutning om at lade deres LMS system gå over i ”The Cloud”. SABA, som er deres leverandør, har udviklet et LMS, med Social Learning og kollaboration i fokus. Det bliver meget interessant at følge denne rejse.

Annika Büchert Lindberg, Aarhus Universitet

Annikas indlæg havde navnet: ”Læring går aldrig af mode, kun måde vi lærer på”. Denne overskrift var nok mest for at provokere, for allerede på hendes anden slide kommer hun med et bedre bud på en titel, nemlig: Læring går aldrig af mode, kun måde vi lærer underviser på. Og det tror jeg hun har et i 
Digital læring giver nye og effektive muligheder, og på Aarhus universitet har de oplevet at studerende som har fulgt et online forløb, faktisk klarede sig bedre til eksamen, end dem som havde fulgt det samme fag som traditionel tilstedeværelsesundervisning.
Undervejs brugte Anikka læringsværktøjet MENTI til at stille og spørgsmål. Dette ”tool” er nyt for mig, og jeg skal nok tilføje det til værktøjslisten, når jeg har fået kigget mere på det (umiddelbart virker det dog rigtig interessant, da det kan bruges i en gratis version som tilbyder uendelige antal deltagere).

Charlotte Schmidt, Danske Bank

Danske Bank står – som alle andre finansielle virksomheder – overfor store udfordringer i den fremtid vi går i møde. Begrebet ”Disruption” er selvfølgelig det helt store buzzword. Vi skal ikke have vores medarbejdere til at gennemføre kæmpe e-læringsprogrammer, men fx i stede for fokusere på små – on demand – videoer, også kaldet Micro Learning.
Da jeg hørte Charlottes oplæg kom jeg til at tænke på Marcia Conner. Marcia gennemført en rigtig fin workshop på Educa Berlin 2016, og hun havde en vigtig pointe om brugen af vores tid – Hun forklarede at vi alt for ofte prøver at gøre for mange ting. Vi bruger tiden på dumme ting, som ikke giver mening.
”If we are out of time, it’s because we have done the wrong things”

Helle Rootzén, LearnT DTU

En af Helles kæpheste er, at hvis vi øger læring, vil verden blive et bedre sted at leve. Det vil være med til at bekæmpe ulighed, ekstremisme, etc. Dette kan måske virke lidt ”halleluja-agtigt”, men det er jo interessant i en verden, hvor teknologien pludselig kan være med til at udbrede læring på et helt nyt niveau end verden nogen sinde har oplevet før.
Helle stiller det interessante spørgsmål: Hvad skal vi lære når teknologien ved alt (viden)? Hun forklarer at vi er nødt til at reflektere over dette i vores undervisning, og måske er et af de gode svar at vi måske skal være gode til at stille de gode spørgsmål.
Vi har brug for et nyt læringskoncept, som ikke er linært. Helle Rootzén opfordrede med noget på hjertet i denne sammenhæng, om at tage fat i hende.

Jakob Harder, STIL (Styrelsen for IT og Læring)

Jakobs grundtanke er selvfølgelig at vi skal gøre eleverne klar fremtiden. Og i denne sammenhæng skal vi kigge på hvordan lærerne er klædt på til opgaven. Jakob tager fat i ICIL rapporten, som jo desværre konkluderer at de danske lærere primært er gode til at bruge teknologier i traditionelle sammenhænge (fx som PowerPoint). Jeg har skrevet et længere indlæg om ICIL rapporten, hvis det kunne have interesse.
Jakob have en interessant anekdote, som ret fint viser hvilken fremtid vi står lig overfor. Jakob var på besøg på en maskinmesterskole, hvor eleverne ikke stod ved drejebænke, som man jo måske havde forestillet sig. Nej de stod ved store industrirobotter, justerede eller arbejde med robottens computer. Elevernes vigtigste dag på ugen var fredag, for her skulle de sikre sig at robotterne var fuldstændig klar til weekendens arbejde, så deres produkter var klar mandag morgen.

Elise Hauge, formand for DI og Global manager i SimCorp

E-læring er et meget vigtigt redskab for Elises medarbejdere og kollegaer i SimCorp. De få meget mere for pengene i en Global virksomhed som deres. Hun brugte et eksempel, hvor de inviterer en professionel speaker fra USA til deres hovedkvarter i Danmark. Når alt er betalt og speakeren er kommet hjem til USA igen, så kan det godt være løbet op i 150.000 kr. Men hvis SimCorp får den samme speaker til at lave en film tilegnet til virksomheden, så kan det fx lade sig gøre for 30.000 kr. Og denne film kan ses og genses af samtlige medarbejdere. Det er en ret god businesscase.
Elise sluttede med at fortælle en lille anekdote: For et par dage siden havde hun kigget på sin lille nye nevø, og tænkt om han nogen sinde ville komme til at sidde i et klasselokale.
Tanken er sjov, og selvom jeg er ”digital positivist” i en eksponentiel udvikling, så må jeg nok indrømme, at jeg tror der stadigvæk vil findes traditionelle klasselokaler om 5 år. 200 års undervisningstradition bliver ikke fuldstændig revolutioneret på 5 år. Selvfølgelig vil der være helt nye måder at undervise på om 5 år og Face2face klasseundervisning vil formentlig være sjældnere end i dag.
Jeg tror på vi går mod langt mere individuel undervisning og undervisningsspor. Vi vil ikke have en skole som har fællesfag i dansk, tysk, engelsk og matematik. Hver elev vil have sit eget individualiserede skema, som han/hun har udviklet i samarbejde med sin mentor/studievejleder/forældre (selv i folkeskolen). Men min horisont hedder ikke 5 år, nok nærmere 20 🙂 Det skal dog lige, retfærdigvis, siges at Elise ikke forklarede at hun mente nevøen aldrig ville opleve et undervisningslokale, det var blot en refleksion hun havde.

 

Tak til DI for en fantastisk konference om Education 4.0!

Ovestående er mit beskedne bidrag til de mange som ikke kunne deltage.

Her kan samtlige præsentationer hentes som PDF, hvis du har lyst til at dykke et spadetik dybere i enkelte af indlæggene

Skriv en kommentar