Hjerner læring og motiavation – Danmarks Læringsfestival 2015

Anne Elisabeth Knudsen gennemførte et meget interessant oplæg om vores hjerne på Danmarks Læringsfestival. Måske det ikke har helt så meget med IT og undervisning at gøre, men jeg tænker alligevel der er nogle spændende batragretninger flere kan have glæde af.

Hendes hovedfokus var på forskellen mellem “han” hjerner og “hun” hjernern (som hun kaldte det). Når man giver en pige og en dreng fuldstændig samme opgave, så sker der meget forskellige ting i hjernen. En “han” hjerne sætter et specifikt område igang, og en hun hjerne sætter mange forskellige områder igang på samme tid. Og som Anne sagde i en sidebemærkning, kunne det være vi måske skulle tænke over dette fact ifm fx pisa undersøgelser. Vi stiller de samme opgaver men piger og drenge har helt forskellige måder at løse dem på…

hjerne dreng pige
Hjerneaktivitet ved opgaveløsning (samme opgave)

Lad os komme ud over at vi skal have 12 i alt…der er noget man er god til og så er der noget man ikke er god til…man kan måske lære det, men der er bare nogle ting som ikke er lige til højrebenet.

Helt generelt kan man sige om hjernen, at højre side har mest “ram og hukommelse”. Her lagres Musik, ord, sanglege, remser, idræt og billeder gøres levende.
Og du kender det sikkert. Du kan huske de mest mærkelige ting fra din barndom. Sanglege, volapykrim og du ved helt sikkert også hvad du lavede den dag de to fly fløj ind i Twin Towers.

Anne kom med en meget interessant historie fra det virkelige liv – en situation hun rent faktisk havde oplevet:
En ung man var kommet slemt til skade i en motorcykelulykke. Den unge mand havde fået smadret den venstre side af hjernen, og det er i den side modersmålet bla. er lagret. Højre side af hjernen hvor fremmedsprog og musik er lagret, var der ikke sket noget med. Da den unge mand vågnede af koma, kunne han ikke tale sit modersmål men kunne tale engelsk og synge.

Når et barn lærer engelsk, sker der forbindelser oppe i hjernen, som gør at de rent faktisk også bliver bedre til dansk. Tingene hænger sammen…der går ting fra den ene til den anden siden – hele tiden.
Og derfor kan man så også konkludere at modersmållæring, er en helt anden opgave end at lære et fremmedsprog. Og i denne sammenhæng skal man tænke på de elever som har et andet modersmål end dansk. De skal jo så lærer dansk på en helt anden måde end de danske børn.

En anden lille sjov iagttagelse er at det er et fact at danske ordblinde, har langt nemmere ved lære engelsk (stave, læse, skrive), end de har ved at lære dansk.

For os småbørnsfamilier var Annes i iagttagelse om børns TV-vaner også meget interessant.
Hun viste os to scanningsbilleder af et barns hjerne. Det ene billede viste hvordan hjerneaktiviteten så ud når barnet så TV alene, og det andet billede viste hjerneaktiviteten, når TV kiggeriet foregik sammen med andre. Der var langt mere aktivitet i hjernen når barnet var sammen med andre. Derfor, lad ikke altid dit barn se TV alene, men gør det sammen med dem, eller lad dem se det sammen med andre.

En anden meget interessant ting Anne tog fat i var kønshormonernes påvirkning af hjernen. Testosteron påvirker i høj grad hjernen og virker decideret hæmmende på den digitale venstre del af hjernen. Og i 7. klasse hvor man har valgt at lave rigtig mange “interessante” tests i folkeskolen, så er drengens Testosteronpåvirkning på maksimum. Østrogen påvirker ikke hjernen, og det er jo interessant viden i forhold til det at undervise både drenge og piger.
Det er konstateret på scannere at drenge har tættere netværk i den højre hjernehalvdel – den analoge. Den gennemsnitlige dreng vil der derfor overføre aktivitet fra højre til den venstre hjernehalvdel. Derfor lærer en dreng ikke engelsk fordi skolen/læreren siger det (som piger – generaliseret – kan gøre), men fordi de kan bruge det når de fx går til rollespil.

Skriv en kommentar