Fødevarer og energi

I hjemkundskab, idræt og natur og teknik er emnet fødevarer et vigtigt fagområde.

Jeg har flere gange undervist i fødevarer i disse fag. En af de opgaver eleverne synes er rigtig interessante er at undersøge deres daglige forbrug af fødevarer. De skal notere deres daglige forbrug ned, og så regne energien sammen og finde ud af hvor meget energi de får på en hel dag. “Den lille levnedsmiddeltabel” er uundværlig i denne sammenhæng. Det er dog langt fra sikkert din skole har klassesæt af denne bog, men det gør jo ikke noget når den kan hentes på netttet – kvit og frit:
http://www.fodevarestyrelsen.dk/fdir/pub/2003014/rapport.pdf

 

Hvis man vil lave et længere forløb kunne man benytte kostberegner.dk. Her kan eleverne taste deres profil ind i det excelark man downloader, og efterfølgende indtaste deres energifordeling over en længere periode. Vær dog opmærksom hvordan denne kostberegner bruges. Som du også kan se på kostberegner.dk er den ikke beregnet til børn i voksealderen eller personer med spiseforstyrrelser:
http://www.kostberegner.dk/vaerktoejet.html