Facebook

Facebook er det sociale medie som har flest aktive brugere.  Mulighederne for at bruge Facebook i undervisningen er uudtømmelige, dog skal man være over 13 år for at have lov til at oprette en profil, og det gør det jo kun aktuelt i de ældre klasser. Men her er det så også et genialt værktøj.

Jeg har flere gange benyttet Facebookgrupper i min undervisning. Jeg har brugt gruppen som et bibliotek og diskussionsforum for faget jeg har undervist i. I facebookgruppen kan kursisterne/eleverne før, under og efter undervisningen diskutere forskellige emner, udveksle Youtube klip og uploade egne billeder.

Jeg kunne specielt forestille mig at brugen af Facebook kunne være effektiv i forbindelse med tema- og projektuger.