Lad eleverne lave lektierne i skolen – Flipped Classroom

Begrebet Flipped Classroom, har været kendt i USA siden 2007, men det er så småt begyndt at dukke op i Skandinavien også. Flipped Classroom handler, som der ligger i ordet, om at vende klassen på hovedet.

I traditionel undervisning består timerne ofte af, at læreren præsenterer nyt stof for eleverne, som herefter på den ene eller anden måde øver sig på det, der et blevet gennemgået. Hjemmearbejde/lektier består oftest af at anvende den nye viden ved fx ved at løse opgaver. Kan eleverne ikke finde ud af lektierne, kan det være svært at få hjælp.

I Flipped Classroom, sætter eleverne sig derimod ind i nyt stoffet hjemmefra, fx ved at se en video som læreren har lavet. Eleverne kan se videoen alene eller sammen med andre over nettet. Spørgsmål til indholdet sendes til underviseren, der herefter kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i de problemer, de enkelte elever oplever. Når eleverne så møder op til undervisningen, så bruger man i stedet tiden på at anvende den viden der er opnået fx ved at lave de opgaver, der før var hjemmearbejde. Lærerens rolle ændres hermed fra primært at være  formidler til at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces.

Jeg ser rigtig mange muligheder i denne form for undervisning. Eleverne kan i eget tempi lærer den nye viden. Hvis læreren benytter video kan eleverne se den lige så mange gange de har behov for, eller pause undervejs. Og der er også mulighed for at vende tilbage til videoen længe efter klassen har arbejdet med emnet.

De lærere og undervisere jeg har talt med, som har gjort erfaringer med Flipped Classroom, udtaler alle at deres elever er vilde med  denne undervisningsmetode. Hvis der fx bliver benyttet video, er det her vigtigt at sige at produktionen ikke behøver at være professionelle. Man kan nemt bare lave videoen med sin smartphone, det vigtigste er at det er elevenens egen lærer som figurerer på videoen. Hermed bliver det praksisnært og der kan relateres til det. Når videoen skal optages kan læreren fx stå ved tavlen, smartboardet eller endda så analogt som bare at skrive på et stykke papir. Det er egentlig kun fantasien der sætter grænser.  Man kan selvfølgelige også benytte et af de mange gratis Screen Recording programmer der findes på nettet fx http://www.screenr.com/ Hermed kan læreren optage sin stemme og samtidigt understøtte den med fx PowerPoint eller Word.

Nedenfor er en video som viser en række eksempler på lærere som har lavet Flipped Classroom videoer til sine elever/studerende: