Tim Frank Andersen: Fremtidens digitale skole

Tim Frank Andersen, gennemførte et interessant fordrag på Læringsfestivallen. Tim talte også om den eksponentielle digitale udvikling, som mange andre på gjorde i år. Tim forklarer at de elever vi de næste par år begynder at få i skolen kaldes Alfa kids. Alfa kids eller Alfa generationen, er de børn der er fødte i 2010 og frem.

Tim spår om hvordan alfa generationens verden ser ud når de forlader skolen:
Mobilen vil formentlig ikke være det ypperste. Det er mere fokus på wearables, altså digitale gagdets, man på den ene eller anden måde kan montere på kroppen.
3D printning vil være meget stort. Fx er man i dag igang med at udvikle en mad printer, og referere til en printer som i dag faktisk allerede er i stand til at printe et stykke pizza. Og når den kan printe mad, er der jo heller ikke lang tid til at den kan printe organer. Selvkørende biler vil være almindelig på vejen, og intelligente digitale hjælpeagenter og robotter, vil være at finde over alt.

Alt dette siger han for at forklare at vi langt hen af vejen uddanner vores børn og unge til jobs, som ikke vil være at finde i fremtiden. Han nævner ikke hvilke jobs han tænker på, men mange andre forskere peger på fx: kassedamer, ejendomsmægler, revisorer, taxachauffører, etc, etc.

Tim har lavet en brototliste af kernekompetencer, han mener der skal fokuseres på overfor alfa generationen (altså de børn vi meget snart får i skolen), og det er:

  • Basale IT færdigheder
  • Programmering
  • Formidling og præsentation
  • Innovation – det at forstå processer
  • Metodefrihed. Der er ikke en måde/værktøj at løse det på. (som et nutidigt eksempel nævner han at for at udvikle en præsentation kan bruge enten: PowerPoint, Keynote, Prezi, Etc)
  • Lære at lære fra dig
  • Han nævner også lige i en sidebemærkning at man stadigvæk skal lære at læse og stave 🙂

Slutteligt kan jeg lige linke til skønne digitale indfødte Abbey fra 2010:

(Egentlig er Tim ikke så vild med begrebet digital indfødt, da han synes det forvirrer – alle kan lære at være digitale)

Skriv en kommentar